Bözödi György kézirathagyatéka
(Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattára, Kolozsvár)
Katalógus

Összeállította Bogdándi Zsolt
Bözödi György
(1913-1989)
Író, szociográfus, történész. A kolozsvári unitárius kollégiumban érettségizett, két évig teológus, majd jogot és bölcsészetet hallgatott. Az Ellenzék és a Keleti Újság munkatársa, a marosvásárhelyi Székely Szó felelos szerkesztoje. 1939-ben Baumgarten-díjat kapott. 1942-44-ben a Termés szerkesztoje, 1945 után az 1848-49-es Történelmi Ereklye Múzeum ore, majd marosvásárhelyen akadémiai munkatárs. A 30-as évek prózájában a népélet ábrázolásával tunt fel, Móricz Zsigmondnak munkatársa és huséges útitársa volt. Történészként a népi lázadások, az 1848-49-es forradalom eseményei foglalkoztatták. Fontosabb munkái: Székely bánja (1938), Romlás I-II. (1940), Repedt csupor (1944), Erdély szabadságharca (1945), Hazafelé (1958), Nap és árnyék (1979).
Tartalom

I. Személyes és családi iratok
II. A közéleti tevékenység iratai
III. Levelezés
IV. Bözödi György kéziratai
V. Mások kéziratai
VI. Anyaggyűjtés, jegyzetek
VII. Levéltári és kézirattári fényképmásolatok
VIII. Levéltártöredékek
IX. Kisnyomtatványok