Binder Pál hagyatéka
(Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattára, Kolozsvár)
Katalógus
 
Binder Pál (1935-1995)
Történész, a Bolyai Tudományegyetem földrajz-földtan karán nyert tanári képesítést 1956-ban, majd Jászvárosban szerzett doktori diplomát. Előbb tanár, majd könyvtáros és ismét tanár Brassóban. Számos tudományos tájékoztató cikket, megemlékezést, könyvismertetést publikált három nyelven, központi témáját, a román-magyar-szász együttélés kérdését konkrét helytörténeti keretekben művelte.

Tartalom

I. Binder Pál személyes és családi iratai
I. 1. Binder Pál önéletrajzai
I. 2. Binder Pál publikációs jegyzékei
I. 3. Binder Pál könyvtárának és kéziratainak nyilvántartásai
II. Binder Pál levelezése
Binder Pál által a levélírók betűrendje szerint rendezett levelezések
III. Mások kéziratai. Egyes személyek iratai
IV. Binder Pál kéziratai
IV. 1. Monográfiák, tanulmánykötetek
IV. 2. Tanulmányok
IV. 3. Binder Pál által csoportosított kézirat-gyűjtemények
IV. 4. Cikkek, recenziók
V. Intézmények iratai
VI. Adatgyűjtések, jegyzetek
VII. Kisnyomtatványok
VIII. Térképek
IX. Önálló kiadványok

MUTATÓ