Asztalos Sándor fényképhagyatéka
(Erdélyi Múzeum-Egyesület Kézirattára, Kolozsvár)
Katalógus

Összeállította Dáné Veronka
 
 
 
Asztalos Sándor

Jogi szakíró, Kolozsvárt volt ügyvéd, Mikó Imrével együtt szerkesztette a Magyar Kisebbség jogi mellékletét. A Bolyai Tudományegyetem jogi karán tanár (1946-1952), tanulmányait a pénzügytan, munkajog és polgári jog köréből egyetemi kiadványok közölték. A fotóművészet művelőjeként számos nemzetközi kiállításon aratott sikert és írói arcképfotói rendszeresen megjelentek az Utunk hasábjain.

Tartalom

 

1. Abodi Nagy Béla, 24 db fénykép, 39 film kocka, műveiről is

2. Abrudan Petre, 24 db fénykép, 26 +2 dia film kocka

3. Anavi Ádám (1963), 1 db fénykép, 6 film kocka

4. Andrási Márton, 4 db fénykép, 8 film kocka

5. Andrássy Zoltán, 17 db fénykép, 54 +1 dia film kocka

6. Aradi József, - db fénykép, 4 film kocka

7. Bagdi Sándor, 2 db fénykép, 2 film kocka

8. Bajor Andor (1970-1973), 79 db fénykép, 58 film kocka, könyvének borítójáról, azírót ábrázoló kisplasztikáról(3 boríték)

9. Balázs Péter, 11 db fénykép, 39 film kockafestményeiről

10. Balla Zsófia, 5 db fénykép, 18 film kocka

11. Balogh Edgár, 58 db fénykép, 20 film kocka(2 boríték)

12. Balogh Éva, 1 db fénykép, 1 film kocka

13. Bálint Lajos, 5 db fénykép, 6 film kocka

14. Bálint Tibor, 26 db fénykép, 42 film kocka, az íróról készült festmény

15. Banner Zoltán (1972), 25 db fénykép, 34 film kocka, (2 boríték)

16. Baróti Pál (1969), 14 db fénykép, 9 film kocka

17. Bartalis János, 23 db fénykép, 20 film kocka

18. Beke György, 15 db fénykép, 10 film kocka

19. Bencze Ferenc, 13 db fénykép, 82 film kocka

20. Benczédi Sándor, 26 db fénykép, 33 film kocka, alkotásai

21. Bene József, 19 db fénykép, 51 film kocka, alkotásai

22. Benes Ilona, 1 db fénykép, 9 film kocka

23. Benkő András, 3 db fénykép, 9 film kocka, zenei kiadványok

24. Benkő Samu, 10 db fénykép, 20 film kocka(2 boríték)

25. Bereczki Júlia, 1 db fénykép, 1 film kocka

26. Bodor András, 11 db fénykép, 44 film kocka, családja, egy Corvina lapjai, ókori művészeti alkotások, előadás közben

27. Bodor Ádám, 4 db fénykép, 7 film kocka, A tanú c. könyvének fedőlapja

28. Bodor Pál, 17 db fénykép, 28 film kocka

29. Borghida István, 7 db fénykép, - film kocka

30. Bözödi György, 3 db fénykép, 3 film kocka

31. Bretter György, 8 db fénykép, 19 film kocka, családja, Vágyak, istenek, emberek c. könyvének borítója

32. Csávossy György, 3 db fénykép, 3 film kocka

33. Csehi Gyula (1970-72), 37 db fénykép, 72 film kocka, családja, Balogh Edgár levele, ex librisek (3 boríték)

34. Cseke Gábor, 6 db fénykép, 3 film kocka

35. Cselényi Béla, - db fénykép, 32 film kocka, családja

36. Csetri Elek, 1 db fénykép, 9 film kocka

37. Csiky Kálmán, 2 db fénykép, 6 film kocka

38. Csűrös István, 8 db fénykép, 6 film kocka

39. Danielisz Endre, 1 db fénykép, 2 film kocka

40. Dankanits Ádám, 4 db fénykép, 7 film kocka

41. Dáné Tibor, 2 db fénykép, 3 film kocka

42. Deák Ferenc, 5 db fénykép, 5 film kocka

43. Deák Tamás, 136 db fénykép, 151 film kocka, felesége, művei (5 boríték)

44. Dehel Gábor, 9 db fénykép, 9 film kocka

45. Demeter János, 8 db fénykép, 12 film kocka, családja

46. Ditrói Ervin, 7 db fénykép, 42 film kocka, családja

47. Domokos Géza, 1 db fénykép, 3 film kocka

48. Dóczy Ferenc, 1 db fénykép, 19 film kocka

49. Dóczyné Berde Amál, 4 db fénykép, 20 film kocka, alkotásai

50. Endre Károly, 9 db fénykép, 13 film kocka

51. Engel (Köllő) Károly, 7 db fénykép, 15 film kocka

52. Enyedi Sándor, 6 db fénykép, 7 film kocka

53. Erdélyi László, 3 db fénykép, 4 film kocka, lásd feleségénél, Látó Annánál is

54. Cs. Erdős Tibor, 6 db fénykép, 9 +1 dia film kocka

 

55. Faragó József, 25 db fénykép, 35 film kocka, felesége

56. Farkas Árpád, 9 db fénykép, 6 film kocka

57. Farkas János, - db fénykép, 10 film kocka

58. Farkas (Lantos) László, 14 db fénykép, 16 film kocka

59. Fazakas János, - db fénykép, 29 film kocka

60. Fábián Sándor, 1 db fénykép, 1 film kocka

61. Ferencz Zsuzsa, 2 db fénykép, 14 film kocka, levele Asztalos Sándorhoz

62. Flórián Antal, 9 db fénykép, 11 film kocka

63. Fodor Éva, 2 db fénykép, 7 film kocka

64. Fodor Sándor, 35 db fénykép, 44 film kocka

65. Forró László, 6 db fénykép, 6 film kocka

66. Földes László, 20 db fénykép, 16 film kockaőt ábrázoló kisplasztikáról

67. Földes Mária, 22 db fénykép, 19 film kocka

68. Fuchs Simon, 1 db fénykép, 3 film kocka

69. Fuhrman Károly, 36 db fénykép, 29 +1 dia film kocka munka közben

70. Furedek Mátyás, 5 db fénykép, 5 film kocka

71. Fülöp Antal Andor, 6 db fénykép, 13 +1 dia film kocka, festményei

 db fénykép film kocka

 film kocka

 film kocka

72. Gagyi László, 1 db fénykép, 4 film kocka

73. Gaál Gábor, 13 db fénykép, 58 film kocka, Benedek Marcellel való vitája a sajtóban, családja, kéziratai

74. Gaal György, 11 db fénykép, 11 film kocka

75. Gáll Ernő (1972), 39 db fénykép, 21 film kocka(, 2 boríték)

76. Gáll János, 19 db fénykép, 27 film kocka, felesége

77. Gállné Keresztes Erzsébet lásd Gáll János db fénykép film kocka

78. Gálfalvi Zsolt, 7 db fénykép, 6 film kocka

79. Gedeon Zoltán, - db fénykép, 2 film kocka, illusztrációi, portré nincs

80. Gergely István, 16 db fénykép, 102 film kocka, alkotásai

81. Cs. Gyimesi Éva, - db fénykép, 7 film kocka

82. György Dénes, 1 db fénykép, 6 film kocka

83. Hajdú Győző, 10 db fénykép, 11 film kocka

84. Hajdu Zoltán, 11 db fénykép, 14 +1 dia film kocka, Asztalos Sándor 2 levele Hajdu Zoltánhoz, Hajdu válaszlevele

85. Hajós József, 14 db fénykép, 15 film kocka

86. Halász Anna, 2 db fénykép, 1 film kocka

87. Halmos György, 8 db fénykép, 13 film kocka

88. Herédi Gusztáv, 33 db fénykép, 17 film kocka, az Erdély c. honismereti folyóirat címlapja

89. Hervay Gizella, 5 db fénykép, 5 film kocka

90. Horák József, 13 db fénykép, 26 + 1 dia film kocka, alkotásai

91. Hornyák József, 17 db fénykép, 20 film kocka

92. Horváth Béla, 6 db fénykép, 10 film kocka felesége

93. Horváth Imre, 32 db fénykép, 40 film kocka, családja (2 boríték)

94. Horváth István, 79 db fénykép, 73 film kocka, háza (3 boríték)

95. Huszár Sándor, 25 db fénykép, 29 film kocka, (2 boríték)

96. Imreh István, 24 db fénykép, 43 film kocka, családja

97. Incze János, 3 db fénykép, 15 film kocka, festményei

98. Izsák József, 4 db fénykép, 5 film kocka, Izsák József levele Asztalos Sándorhoz

99. Jagamos János, 1 db fénykép, 5 film kocka

100. K. Jakab Antal (1967), 10 db fénykép, 7 film kocka

101. Jakó Klára lásd Jakó Zsigmond db fénykép film kocka

102. Jakó Zsigmond (1972), 44 db fénykép, 103 film kocka, záródíszek a Heltai-nyomdából,

nyomtatványai, nyomdászjegyek (2 boríték)

103. Jancsik Pál, 1 db fénykép, 2 film kocka

104. Jancsó Béla, - db fénykép, 1 film kocka

105. Jancsó Elemér, 46 db fénykép, 80 film kocka, családja (2 boríték)

106. Jancsó Miklós, - db fénykép, 5 film kocka

107. Jánki Béla, 1 db fénykép, 3 film kocka

108. Jánosházy György, 8 db fénykép, 9 film kocka

109. Jordáky Lajos, 19 db fénykép, 25 film kocka, a temesvári munkásegylet szabályzata

110. Kacsir Márta, 3 db fénykép, 6 film kocka

111. Kacsó Sándor, 46 db fénykép, - film kocka, felesége, Brassói Lapok címlapja(2 boríték)

112. Kakassy Endre, 1 db fénykép, 4 film kocka

113. Kalló Miklós, 8 db fénykép, 18 film kocka

114. Karácsonyi Emmy, 3 db fénykép, 8 film kocka

115. Katona Ádám, - db fénykép, 6 film kocka

116. Kántor Lajos, 18 db fénykép, 44 film kocka, családja (2 boríték)

117. Kányádi Sándor, 50 db fénykép, 34 film kocka, családja (2 boríték)

118. Kemény János, 2 db fénykép, 1 film kocka

119. Kenéz Ferenc, 5 db fénykép, 7 film kocka

120. Kereks György, 1 db fénykép, 3 film kocka

121. Keszy-Harmat Sándor, 4 db fénykép, 5 film kocka

122. Király László, 10 db fénykép, 9 film kocka

123. Kiss Jenő, 45 db fénykép, 45 film kocka(2 boríték)

124. Kocsis István, 12 db fénykép, 18 film kocka, könyvének borítója, 2 plakát

125. Kohn Hillel, 10 db fénykép, 6 film kocka

126. Korda István (1966), 2 db fénykép, 5 film kocka

127. Kormos Gyula, 13 db fénykép, 25 film kocka

128. Korvin Sándor, 2 db fénykép, 4 film kocka

129. Kovács András, 2 db fénykép, 5 film kocka

130. Kovács György (író), 31 db fénykép, 34 film kocka

131. Kovács György (színész) 7, 3 db fénykép film kocka

132. Kovács Zoltán, 21 db fénykép, 29 film kocka

133. Kozma Dezső (1973), 16 db fénykép, 13 film kocka

134. Kós András, 18 db fénykép, 30 +1 dia film kocka, alkotásai

135. Kós Károly, 106 db fénykép, 116 film kocka, munkái, 90. születésnap(4 boríték)

136. Kós Zsófia, 1 db fénykép, 3 film kocka, lánya

137. Kósahuba Ferenc, 5 db fénykép, 89 +1 dia film kocka, családja, alkotásai

138. König Miklós, 10 db fénykép, 5 film kocka

139. Köntös Szabó Zoltán, 11 db fénykép, 13 film kocka

140. Krasznay Paula, 4 db fénykép, 13 film kocka, fia

141. Lakatos István, 8 db fénykép, 44 film kocka

142. Lazányi Endre, 5 db fénykép, 8 film kocka

143. Lám Béla, 3 db fénykép, 4 film kocka

144. Láng Gusztáv, 6 db fénykép, 19 film kocka, családja (2 boríték)

145. László Béla, 4 db fénykép, 8 film kocka, felesége

146. László Gerő, 4 db fénykép, 38 film kocka

147. László Tihamér, 6 db fénykép, 14 film kocka

148. László V. Ferenc, 3 db fénykép, 12 film kocka

149. Lászlóffy Aladár, 45 db fénykép, 40 film kocka,(2 boríték)

150. Lászlóffy Csaba, 4 db fénykép, 4 film kocka

151. Látó Anna, 28 db fénykép, 13 film kocka, férje, Erdélyi László is

152. Lázár József,  5 db fénykép, 11 film kocka, felesége

153. Lendvay Szemlér Éva, 3 db fénykép, 6 film kocka

154. Létay Lajos, 16 db fénykép, 30 film kocka

155. Lőrinczi László, 3 db fénykép, 5 film kocka

156. Magyari Lajos, 3 db fénykép, 3 film kocka

157. Majtényi Erik, 32 db fénykép, 13 film kocka

158. Markó Béla, - db fénykép, 2 film kocka

159. Marosi Barna (1967), 3 db fénykép, 5 film kocka

160. Marosi Péter, 20 db fénykép, 15 film kocka, családja

161. Marton Lili (1965), 6 db fénykép, 11 film kocka

162. Márki Zoltán, 17 db fénykép, 20 film kocka

163. Márkos András, 31 db fénykép, 28 +1dia film kocka, alkotásai

164. Márton Gyula, 4 db fénykép, 8 film kocka

165. Márton János, 5 db fénykép, 22 film kocka

166. Méhes György, 2 db fénykép, 2 film kocka

167. Méliusz József, 33 db fénykép, 19 film kocka

168. Miklóssy Gábor, 59 db fénykép, 130 film kocka, alkotásai (3 boríték)

169. Mikó Ervin, 21 db fénykép, 26 film kocka

170. Mikó Imre, 38 db fénykép, 42 film kocka

171. Molnos Lajos, 1 db fénykép, 4 film kocka

172. Molter Károly, 20 db fénykép, 16 film kocka

173. Móra Bernát, 13 db fénykép, 6 film kocka, alkotásai

174. Nagy Albert, 11 db fénykép, 16 +1 dia film kocka

175. Nagy Géza, 3 db fénykép, 6 film kocka

176. Nagy György, 5 db fénykép, 4 film kocka

177. Nagy Imre, 23 db fénykép, 38 film kocka, alkotásai

178. Nagy István (író), 157 db fénykép, 67 film kocka, család, 65, születésnap (4 boríték)

179. Nagy István, 8 db fénykép, 18 film kocka

180. B. Nagy Margit (1970), 7 db fénykép, 18 film kocka

181. Nagy Miklós, 8 db fénykép, 12 film kocka

182. Nagy Olga, 11 db fénykép, 18 film kocka

183. Nagy Pál, 3 db fénykép, 2 film kocka

184. Oláh Tibor, 6 db fénykép, 2 film kocka

185. Oláh Tibor, 2 db fénykép, 12 film kocka

186. Olosz Lajos, 3 db fénykép, 12 film kocka család

187. Orbán Lajos (1966), 2 db fénykép, 5 film kocka

188. Orosz Irén, 39 db fénykép, 41 film kocka, férje

189. Palocsay Zsigmond, 12 db fénykép, 10 film kocka, Kórémuzsika c. könyvének borítója

190. Panek Zoltán, 41 db fénykép, 22 film kocka, (3 boríték)

191. Papp Ferenc, 14 db fénykép, 3 film kocka

192. Papp István, 1 db fénykép, 5 film kocka

193. Páll Árpád, 12 db fénykép, 14 film kocka

194. Páskándi Géza, 28 db fénykép, 41 film kocka, könyveinek borítója, levele Asztalos Sándorhoz (2 boríték)

195. Puskás Sándor, 28 db fénykép, 38 film kocka, Kőrösi Csoma Sándor szobra

196. Puskásné Pongrácz Antónia, 28 db fénykép, 33+1dia film kocka, alkotásai

197. Pusztai János, 8 db fénykép, 3 film kocka

198. Rácz Győző, 12 db fénykép, 24 film kocka

199. Ritoók János, 11 db fénykép, 10 film kocka

200. Rohonyi Vilmos, 4 db fénykép, 13 film kocka

201. Salamon László, 29 db fénykép, 58 film kocka, család

202. Saszet Géza (1973), 7 db fénykép, 4 film kocka

203. Sebők Klára, 1 db fénykép, 14 film kocka

204. Senkálszky Endre, 12 db fénykép, 10 film kocka, III. Richárd plakátja

205. Simon Magda, 5 db fénykép, 6 film kocka

206. Sinka Zoltán (1967), 8 db fénykép, 7 film kocka

207. Sipos Domokos, - db fénykép, 1 film kocka

208. Soó Zöld Margit (1972), 17 db fénykép, 69 film kocka, alkotásai

209. Sőni Pál, 8 db fénykép, 13 film kocka

210. Spielmann József, 15 db fénykép, 6 film kocka

211. Sütő András, 8 db fénykép, 8 film kocka

212. Szabédi László, 8 db fénykép, 20 film kocka, család

213. Gy. Szabó Béla, 38 db fénykép, 67+3 dia film kocka, alkotásai

214. Szabó Gyula, 27 db fénykép, 25 film kocka

215. H. Szabó Gyula, - db fénykép, 25 film kocka

216. K. Szabó István (1966), 9 db fénykép, 3 film kocka

217. Szabó József, 4 db fénykép, 5 film kocka

218. Szabó Lajos, 4 db fénykép, 7 film kocka

219. Szabó Sándor, 2 db fénykép, 3 film kocka

220. Szabó Zoltán, - db fénykép, 12 film kocka, család

221. Szabó T. Attila, 19 db fénykép, 37 film kocka, Sz T A arcképe a Tőrös plaketthez (2 boríték)

322. Szabó T. Attila, ifj., 12 db fénykép, 13 film kocka

223. Szalay Miklós, 6 db fénykép, 10 film kocka

224. Szász István, 6 db fénykép, 16 film kocka

225. Szász János, 11 db fénykép, 12 film kocka

226. Szeghő Júlia, 11 db fénykép, 8 film kocka

227. Szekernyés János, 7 db fénykép, 8 film kocka

228. Szemlér Ferenc, 17 db fénykép, 9 film kocka, Asztalos Sándor levele Szemlérhez

229. Szentimrei Jenő, 2 db fénykép, 5 film kocka

230. Szentimrei Judit, 13 db fénykép, 10 film kocka

231. Szervátiusz Jenő, 21 db fénykép, 38 film kocka, alkotásai

232. Szervátiusz Tibor, 12 db fénykép, 4+1 dia film kocka, alkotásai

233. Székely Erzsébet, 15 db fénykép, 27 film kocka, gyermekfolyóiratok címlapja

234. Székely János, 16 db fénykép, 12 film kocka

235. Szépréti Lilla (1970), 16 db fénykép, 12 film kocka

236. Szigeti József (1972), 7 db fénykép, 17 film kocka, család

237. Szilágyi András, 39 db fénykép, 31 film kocka

238. Szilágyi  Dezső, 1 db fénykép, 4 film kocka

239. Szilágyi Domokos, 5 db fénykép, 6 film kocka

240. Szilágyi Ferenc, 9 db fénykép, 10 film kocka

241. Szilágyi István, 16 db fénykép, 17 film kocka

242. Szilágyi Júlia, 16 db fénykép, 40 film kocka

243. Szőcs István, 41 db fénykép, 37 film kocka

244. Tamás Mária, 4 db fénykép, 4 film kocka

245. Tamás Gáspár (1962), 13 db fénykép, 9 film kocka

246. Tamási Áron, 13 db fénykép, 13 film kocka, Szolnay Sándor festménye az íróról, sírja a farkaslaki temetőben

247. Telegd Magda, 19 db fénykép, 46 film kocka

248. Terényi Ede, 1 db fénykép, 2 film kocka

249. Thury Zoltán, - db fénykép, 1 film kocka

250. Tompa István, 16 db fénykép, 18 film kocka

251. Tompa László, 3 db fénykép, 1 film kocka

252. Toró Tibor, 5 db fénykép, 11 film kocka

253. Tóth István, 8 db fénykép, 6 film kocka

254. Tóth László, 9 db fénykép, 24 film kocka, családja, alkotásai

255. Tóth Samu (1968), 5 db fénykép, 7 film kocka

256. Tóth Sándor, 3 db fénykép, 28 film kocka, családja

257. Török Katalin, 3 db fénykép, 3 film kocka

258. Tőzsér Júlia, 8 db fénykép, 13 film kocka

259. Tulogdi János, 11 db fénykép, 10 film kocka

260. Vargha Piroska, 5 db fénykép, 26 film kocka, szerepeiben

261. Varró Dezső, - db fénykép, 3 film kocka

262. Varró János, - db fénykép, 4 film kocka

263. Váradi Zsuzsa (1964), 1 db fénykép, 9 film kocka

264. Vári Attila, 6 db fénykép, 6 film kocka

265. Venczel József, 7 db fénykép film kocka

266. Veres Péter, 6 db fénykép, 5 film kocka

267. Veress Endre, 3 db fénykép, 2 film kocka

268. Veress István, 2 db fénykép, 10 film kocka

269. Veress Zoltán, 29 db fénykép, 25 film kocka

270. Vetró Artúr, 1 db fénykép, 3 film kocka, Kőműves Nagy Lajos Vetrót ábrázoló szobra

271. Vita Zsigmond, - db fénykép, 5 film kocka

272. Vitályos Ildikó, 1 db fénykép, 4+1 dia film kocka, szerepeiben

273. Weiszman Endre, 9 db fénykép, 10 film kocka

274. Zimán József, 3 db fénykép, 4 film kocka

275. Zsakó János, 1 db fénykép, 6 film kocka

276. Xántus János (1967), 3 db fénykép, 5 film kocka

 

 

Írószövetség 1965. február 22-24. kongresszus, - db fénykép, 15 film kocka

Korunk I. 1973, 1 db fénykép, 53 film kocka

Korunk II. - db fénykép, 26 film kocka

Új Élet, - db fénykép, 16 film kocka

Utunk, 3 db fénykép, 56 film kocka