5. A Nem­ze­ti Le­vél­tár Hunyad Megyei Igazgatósága (Déva) őrzött magyar vonatkozású 1542 előtti oklevelek feltárása

Az alábbiakban a Nem­ze­ti Le­vél­tár Hunyad Megyei Igazgatósága – Déva (Direcţia Judeţeană Hunedoara ale Arhivelor Naţionale, Deva) őrzött oklevelek lajstroma

Nem­ze­ti Le­vél­tár Hunyad Megyei Igazgatósága – Déva (Direcţia Judeţeană Hunedoara ale Arhivelor Naţionale, Deva)

Vissza


I. Iratgyűjtemény

Fond. nr. 7. Colecţia de documente.

XVI. csomó. A vajdahunyadi ortodox parókia lt (Parohia ortodoxă română Hunedoara).

Nr. 1. 1376. VI. 19. (in Wysegrad, in oct.Corp. Chr.), I. Lajos király > 1386. II. 10. (sab. p. Dorothee virg. et mart.) Mária királynő.[1] Eredeti, hártyán, a szöveg alatt befüggesztett pecsét nyomával.

Nr. 2. 1458. VII. 5. (Bude, f. IV. p. Visit. Marie) Mátyás király. Eredeti, rongált hártyán, függőpecséttel.

Nr. 3. 1506. IV. 24. (in castro nostro Rak[o]nok, in Georgii mart.) Frangepán Beatrix. Erdeti, erősen rongált papíron, a szöveg alatt papírfelzetes rányomott pecséttel.

Nr. 4. 1526. V. 22. (in castro nostro [---] nia, f. III. [?] in Penthec.) Brandenburgi György. Erdeti, papíron, a szöveg alatt rányomott pecséttel.II. A Hunyadvármegyei Történelmi és Régészeti Társulat iratgyűjteményeFond nr. 63. (Inventar nr. 112). Societatea de Istorie şi Arheologie a comitatului Hunedoara.

Irodalom: Ioan Frăţilă, Niolae Wardegger: Societatea de istorie şi arheologie. In: Revista Arhivelor 2 (1970). 517–524. – Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Hunedoara. Buc. 1972. 39–47.Középkori oklevelek az alábbi egységben találhatók:63/2. Oklevelek1. sz. 1315–1343. A cegei Wass család részére kiállított oklevelek egyszerű másolata. Az oklevelek eredetijei[2] is kivétel nélkül fentmaradtak, lelőhelyük: Wass család levéltára, Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára (a Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrízetében).2. sz. 1391. More-i Pál dévai várnagy. Erdetei, hártyán, a szöveg alatt pecsételés nyomával, írása részben lekopott.3. sz. 1439. II. 6., Albert király > 1439. IV. 30., Csanádi kápt. Eredeti, hártyán, függőpecsétje elveszett.[3]4. sz. 1517. Ismeretlen káptalan. Eredeti, csonka,erősen rongált.139. sz. 1523. I. 27. (Bude, f. III. a. Purif. virg.) Brandenburgi György. Eredeti, hártyán, függőpecséttel.140. sz. 1532. IV. 4. (Albe Iule, f. V. p. f. Pascalis dom.) Szapolyai János király Eredeti, hártyán, függőpecséttel, írása részben lekopott.

III. Pogány család levéltáraFond nr. 151 (Inventar nr. 738). Fond familial Pogány1473.

1473. III. 10. (f. IV. p. dom. Invoc.) Erdélyi káptalan. 18. századi egyszerű másolat. – Az oklevél eredetije: SzNLt, Urk. II/344., DF 244985. – Közlés: Ub VI. 545.1476.

1476. VII. 16. (f. III. p. Divis. ap.) Erdélyi káptalan. 18. századi egyszerű másolat. – Közlés: Ub VII. 99–100.

IV. Szászsebesszék levéltáraArhiva scaunului Săsesc Sebeş. – Szászsebesszék levéltára csak részben rendezett, a legkorábbi okleveleket időrendben (évenkénti csoportosításban), borítékokban őrzik.Irodalom: Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Hunedoara. Buc. 1972. 219–222. – Ioan Frăţilă, Maria Andriţoiu: Saunul săsesc Sebeş. In: Revista Arhivelor 1 (1969). 159–166. – Programm des evangelischen Untergymnasiums in Mühlbach zum Schluss des Schuljahres 1855/1856. Kronstadt 1852.1476

1476. VII. 16. (f. III. p. Div. ap.) Erdélyi káptalan. Eredeti, hártyán, függőpecsétje elveszett. – Közlés: Ub VII. 99–100.1481

1481. III. 30. (Bude, f. VI. a. dom. Letare) Orbán (pécsi) prépost, királyi kincstartó. 1809. évi hitelesített másolat és egyszerű 19. századi másolat. – Az oklevél eredetije: SzNLt, Urk. 2/400, DF 245044. – Közlés: Ub VII. 268–269.1483–1539

1483–1539. Kivonat Szeben-szék és Szeben város protokollumából, 1522–1563. éveket tartalmazó kötetből, p.125–127.[4]1485

1485. IX.16. (in Zaazsebes, f. VI. p. Exalt. cr.) Bíró Domokos, giesshübeli (kisludasi) lakos. Eredeti, papíron, a szöveg alatt pecséttel. Ugyanitt egyszerű 19. századi másolat és német nyelvű fordítása. – Közlés: Ub VII. 398.1486

1486. IV. 3. (Bude, f. II. p. dom. Quasi modo) Mátyás király.

1486. IV. 3. (Bude, f. II. p. dom. Quasi modo) Mátyás király.

Mindkettőt átírta: 1486. VII. 4. (in civitate Kolosvariensi, f. III. p. Visit. Marie) Báthori István országbíró. Egyszerű 18. századi másolat. – Az oklevél eredetije: SzNLt, Urk. II/433, DF 245077 és Urk. II/435, 245079. – Regeszta: Ub VII. 418–419, 419, 442–443.1504

1. sz. 1504. VII. 25. (Bude, in Iacobi ap.) II. Ulászló király Eredeti, papíron, a szöveg alatt papírfelzetes pecséttel.

2. sz. 1504. IV. 3. (Bude, f. IV.s. Hebdomade) II. Ulászló király 18. századi egyszerű másolat.1508

1508. I. 10. (Bude, in Pauli primi heremite) II. Ulászló király Eredeti, papíron, a szöveg alatt papírfelzetes pecséttel.1512

1512. VI. 8. (f. III. a.Corp. Chr.) II. Ulászló király Eredeti, papíron, a szöveg alatt papírfelzetes pecséttel.1513

1513. II. 6. (in oppido Deva, in Dorothee virg.et mart.) Túróci Miklós erdélyi alvajda. Tartalmi átirat az erdélyi káptalan 1513. II. 9-i oklevelében.

1513. I. 23. (dom. Septuagesime) Gergelyfalvi András, nagyludasi plébános és Simon bozdi plébános. Átírva az erdélyi káptalan 1513. I. 25-i oklevelében.

1513. I. 25. (in Conv. Pauli ap.) Erdélyi káptalan. Átírva az erdélyi káptalan 1513. II. 9-i oklevelében.

1513. II. 9. (in d. Cinerum) Erdélyi káptalan. 1806. évi hitelesített másolat.1514

1. sz. 1514. I. 25. (in civitate Colosvariensi, XIII. d. oct. Epiph.dom.) Szapolyai János erdélyi vajda és székely ispán. 18. századi másolat.

2–3. sz. 1514. IV. 12. (Bude, f. IV. sacre hebdomade) II. Ulászló király. Papír, a szöveg alatt pecséttel, papírfelzete elveszett. – Ugyanitt 18. századi német nyelvű fordítás is, másolat.

4. sz. 1514. IV. 12. (Bude, f. IV. sacre hebdomade) II. Ulászló király. Átírva a kolozsmonostori konvent 1514. V. 26-i oklevelében. – 1514. V. 26. (XII. d. f. II. vid. in Sophie vid et mart.). Kolozsmonostori konvent. Eredeti, papíron, hátlapján zárópecsét nyomával.

5. sz. 1514. V. 11. (f. V. a. Sophie). Erdélyi káptalan. 18. századi másolat.

6. sz. 1514. IV. 12. (Bude, f. IV. sacre hebdomade) II. Ulászló király. Átírva a kolozsmonostori konvent 1514. V. 26-i oklevelében. – 1514. V. 26. (XII. d. f. II. vid. in Sophie vid et mart.). Kolozsmonostori konvent. 18. századi másolat.

7. 1514. IV. 12. (Bude, f. IV. sacre hebdomade) II. Ulászló király. 18. századi másolat.1515

1515. I. 25. (XIII. d. oct. Epiph. dom.) Szapolyai János erdélyi vajda és székely ispán. 18. századi másolat.1520

1. sz. 1520. V. 28. (f. II. p. Penthec.) Az erdélyi káptalan kanonokai. Eredeti, a szöveg alatt rányomott pecséttel.

2. sz. 1520. IV. 25. (Bude, in Marci ev.). II. Lajos király. 19. századi másolat.1522

1522. I. 18. (Bude, f. IV. a. Prisce virg.) II. Lajos király. 18. századi másolat.V. Erdélyi fejedelemség 1387–1700 c. fondFond nr. 7. Principatul Transilvaniei (1387–1700). (Inventar nr. 1).A mesterségesen kialakított és téves elnevezéssel illetett gyűjtemény a Nem­ze­ti Le­vél­tár Hunyad Megyei Igazgatósága (Déva) birtokába jutott oklevelek és iratok gyűjteménye. Lgrégibb anyaga 2008 májusában hozzáférhetetlen volt a történeti kutatás számára. A levéltár tájékoztatása szerint a legrégebbi oklevelek nagyobb része rongált és restaurálásra szorul. A lajstrom szerint a következő kibocsátók okleveleit tartalmazza az 1542 előtti időszakból: Zsigmond és II. Ulászló király (töredék, illetve 1505), Szapolyai János erdélyi vajda (1527), Kendi Ferenc és Mikola László erdélyi alvajdák (1527, 1533, 1533). A 12 darabból álló 1542 előtti oklevélgyűjtemény feltárása a kutatás lehetővététele után valósulhat meg.

* * *

RövidítésekSzNLt = Szász Nemzeti és Szeben v lt (a A Nem­ze­ti Le­vél­tár Szeben Megyei Igazgatósága, Nagyszeben – Direcţia Judeţeană Sibiu ale Arhivelor Naţionale – őrízetében)

Ub = Zimmermann, Franz – Werner, Carl – Müller, Georg – Gündisch, Gustav – Gündisch, Herta – Gündisch, Konrad G. – Nussbächer, Gernot: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I–VII. Hermannstadt – Bukarest 1892–1991.[1] Közlés: Holban Maria – Sacerdoţeanu Aurelian: Culegere de facsimile. Seria latină. Buc. 1942. p. 5, 2. sz. – Feneşan, Costin: Districtul românesc Mehadia la sfârşitul secolului al XIV-lea. In: Banatica 5 (1979). p. 271–273. – Îndrumător în Arhivele Statului Judeţul Hunedoara. Buc. 1972. 220 (hasonmás). – Iorga, Nicolae: Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene. I. Buc. 1906. (Studii şi documente cu privire la istoria romînilor. XII). 275–276. – Popa, Teodor: Iancu Corvin de Hunedoara (Ioan Hunyadi). Hunedoara 1928. 178–179.

[2] A Wass család cegei levéltára. Valentiny Antal oklevélkivonatait felhasználva bevezető tanulmányokkal és jegyzetekkel közzéteszi W. Kovács András. Ko­lozs­vár 2006. (Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára 3. sz.) Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiadása. Kolozsvár 2006.

[3] Feneşan Costin: Familia românească Bizere şi moşiile ei de pe valea Pogănişului (1433–1447). In: Sargetia. Acta Musei Devensis 16–17 (1982–1983).

[4] Vö.: Duzinchevici, Gh. – Buta, Evdochia – Gündisch, Herta: Inventarul protocoalelor primăriei Sibiu 1521–1700. Buc. 1958.