Péter János fényképész házsongárdi felvételei Sz

Vissza
Szabédi László (1907-1959) költő, egyetemi tanár

Szabó Dénes (1856-1918) egyetemi tanár, nőgyógyász

Szabó Johannes (1767-1858) kolozsvári plébános

Szakács Andor (1864-1924) szinművész


Szathmári Károly (1831-1886) honvéd százados


Szathmári Pap Mihálynak leánykája (1776-1778)

Szász Domokos (1838-1899) református püspök

Szász Béla (1840-1898) filozófus, egyetemi tanár

Szász István (1899-1973) főiskolai tanár, az EMGE egykori alelnöke

Szentiványi Mihály (1813-1842) költő, a reformkori liberális ifjúság vezére

Édesanyjának faragta Szervátiusz Jenő

Szilágyi Domokos (1838-1976) költő

Szilágyi István gyermekei 1634-ből

Szilágyi János és két leánya 1676


Szopós Sándor (1881-1964) festőművész

Szolnay Sándor (1893-1950) festőművész

Szombathelyi Béla (1858-1881) szinművész

Szőts Róza (1852)

Szöcs Ágnes (1847)
 
Szvacsina Géza (1849-1917) polgármester