Péter János fényképész házsongárdi felvételei A-B


Vissza

Ács Ferenc (1876-1949)
festőművész


Agarbiceanu Ion (1882-1963)
mellette fiai

 

Albach Géza (1829-1900) polgármester

Andrásofszky Tibor (1914-1978)
ideggyógyász professzor

Angheluta Teodor (1882-1964)
matematikus

Antal Dániel
(1901-1972) emlékíró

Apáczai Csere János (1625-1659)
iró, pedagógus

Asztalos István (1909-1960)
író

Bád János (1930-1951)

Bagaméri Mihály (1774-1851)

Balogh Endre (1881-1925) iró

Balogh Ernő (1882-1969) geológus, egyetemi tanár

Bánffy Béla (1831-1888) országgyűlési képviselő

Bánffy Dezsőné (1844-1884)

Bánffy Ferenc (1869-1938)
irodalompártoló

Bánffy György (1853-1889) orsz. képviselő

Barabás Ábel (1877-1911) irodalomtörténet tanár

Baranyai Ágnes
 

Bardócz Sándor (1817-1892) a tizenhárom aradi véntanú gyóntatója

Barra Gábor könyv és kőnyomó intézeti igazgató

Barra Imre (1799-1854) orvos

Bartalis János (1893-1976) költő

Bartók György (1845-1908)református püspök, egyetemi tanár

Bartók József (1809-1849)

Béldi-kripta

Bena Augustin (1880-1962) konzervatóriumi tanár

Berda család kriptája

Berde Mária (1889-1943) irónő

Laborfalvi Berde Mózsa (1815-1893)

Bethlen Gergely (1810-18?)
1848-as forradalmár

bethleni Bethlen-kripta

Bethlen kripta

Betsek Miklós


Biró Mózesné sz. Thay Ida (1907-1954)

Blédy Géza (1908-1962)

Bödöki Mária

Bodor Pál (1773-1828)

Bogrea Vasile (1881-1926) egyetemi tanár

Bologa Valeriu Lucian (1892-1971)

Bölöni Farkas Sándor (1795-1842) iró, Észak-amerikai utazó
 
Boros György (1855-1941) unitárius püspök

Boytka József (1814-1888) Kolozs megyének járásorvosa

Brandt József (1839-1912) sebész, egyetemi tanár

Brassai Sámuel (1800-1897) polihisztor

Bregárdt Josefa (1822-1842)

Bretan Nicolae (1887-1968) zeneszerző, operaénekes
 

Bretter György (1932-1977) filozófus

Brósz Irma (1911-1976) festőművész és rajztanár

Brüll Emánuel (1184-1951) nyelvész

Bruszt Elek (1818-1850)

Budai János gyermeke
 
Buteanu Ladislau (1826-1867) 1848-as forradalmár