EME Könyvkiadó
2017 június 24, szombat
ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET - KIADÓ
HU RO EN Főoldal Az EME Kiadványai Folyóiratok Könyvek Események A Kiadóról Rendelési útmutató Elérhetőség Magyarországi forgalmazás PartnerintézményekGYORSKERESŐ
Főoldal »  Az EME Kiadványai  »  Könyvek 
Könyvek

Sorozatok:
Erdélyi Tudományos Füzetek
Erdélyi Történelmi Adatok
Romániai Magyar Bibliográfiák
Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
Székely Oklevéltár
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
Műszaki Tudományos Füzetek
Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára
Vándorgyűlések
Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek
Jubileumi kiadványok
Emberek és kontextusok
Kölesériana
Certamen
Műszaki Tudományok Ülésszaka
Letöltés. Média- és kommunikációtudományi könyvsorozat
Műszaki Tudományos Közlemények

Könyvek:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   S   T   V   W  
A
 1.
Angi István, Csákány Csilla szerk.: Zenei művelődésünk a változó régióban
 2.
Antalné Tankó Mária: Gyimesi Írott tojások
B
 3.
Bajusz István: Amfiteatrul de la Porolissum și amfiteatrele din provinciile romane de la Dunărea de Mijloc
 4.
Bakó Rozália Klára (szerk.): The Chair: Visual Encouters with Power=Székek: Vizuális találkozások a hatalommal
 5.
Bánffi-Benedek Andrea: Lyrik und Musik
 6.
Bányai Éva: Fordulat-próza
 7.
Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában
 8.
Benedek István: Repülőmodellezés Kolozsváron
 9.
Benkő Samu (szerk.): Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I.
 10.
Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása..."
 11.
Benő Attila, Fazakas Emese, Zsemlyei Borbála (szerk.): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában
 12.
Benő Attila, T. Szabó Csilla (szerk): Az ember és a nyelv - térben és időben
 13.
Bethlen Farkas: Erdély története I.
 14.
Bethlen Farkas: Erdély története II.
 15.
Bethlen Farkas: Erdély története III.
 16.
Bocskay István, Matekovits György: Fog- és szájbetegségek megelőzése
 17.
Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével
 18.
Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit szerk.: Irodalom, test, emlékezet
 19.
Boszák Gizella (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 3.
 20.
Boszák Gizella, Crisan Renata Alice (herausg.): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
C
 21.
Cseke Péter (s.a.r.): Eke és toll
 22.
Csetri Elek: Kelemen Lajos élete és munkássága
 23.
Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs (szerk.): Dráma - Múlt - Színház - Jelen
D
 24.
Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve
 25.
Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor (szerk.): Bethlen Erdélye. Erdély Bethlene
 26.
Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor (szerk.): Testimonio litterarum
 27.
Dávid Gyula (szerk.): 1956 Erdélyben
 28.
Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel
 29.
Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban 1848-1849
E
 30.
Egyed Ákos, Kovács Eszter: Gyúljanak meg közöttünk is új oltártüzei az ismereteknek
 31.
Egyed Ákos, Pomogáts Béla, Tonk István: Gróf Mikó Imre emlékülés. Kolozsvár 2005. október 8.
 32.
Egyed Emese (szerk.): A látható jelentés
 33.
Egyed Emese (szerk.): Képes beszéd
 34.
Egyed Emese (szerk.): Távlatok
 35.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 1. kötet
 36.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 2. kötet
 37.
Egyed Péter (szerk.): Felvilágosodás. Magyar századforduló
 38.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XIV-XVI. században
 39.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XI-XIII. században
 40.
Ercsey Gyula: Farkasok árnyékában
F
 41.
Farkas Izabella (szerk): Szívekben égjen a láng
 42.
Farkas Zoltán, Lázár László (szerk.): Páter Béla emlékezete
 43.
Fazakas Áron: Filmhanglexikon
 44.
Fedinec Csilla (szerk.): A nemzet mint tudományos közösség
 45.
Fedinec Csilla (szerk.): Hungary's neighbors as kin-states
 46.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 1. kötet
 47.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 2. kötet
 48.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 3. kötet
 49.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 4. kötet
 50.
Feszt György (szerk.): Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből: kutatások 1945-1990 között
 51.
Fodorpataki László: Mikroszkópos növényszervezettan
 52.
Fülöp Géza: Az információ
G
 53.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 1.
 54.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 2.
 55.
Gábos Zoltán: Termodinamika
 56.
Gáll Erwin: Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője
 57.
Gáll Erwin, Gergely Balázs: Kolozsvár születése
 58.
Géczi Róbert, Bódis Katalin: Környezeti monitoring Verespatak környékén
 59.
Gidó Attila: Két évtized
H
 60.
Hermán M. János: Joannes á Lasco
 61.
Horváth Emőke, Mezei Tibor: Szülészeti és nőgyógyászati patológia
 62.
Hubbes László Attila (szerk.): Etno-pogányok: retorikai fogások a hálón innen és túl
I
 63.
Ilyés Szilárd, Tamásné Szabó Csilla (szerk.): Az erdélyi magyar tudomány történetéből
J
 64.
Jakó Zsigmond: Írás, levéltár, társadalom
 65.
János-Szatmári Szabolcs: Az érzékeny színház
 66.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 1.
 67.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 2.
 68.
János-Szatmári Szabolcs, Szűcs Judit (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
K
 69.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerk.): Motiváltság és nyelvi ikonicitás
 70.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Analógia és modern nyelvleírás
 71.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia
 72.
Kékedy László: Műszeres analitikai kémia 1. kötet
 73.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 2. kötet
 74.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 3. kötet
 75.
Kelemen Hajnal, Gyéresi Árpád: Szervetlen gyógyszerészeti kémia
 76.
Keszeg Vilmos (szerk.): À qui appartient la tradition? / Who owns the Tradition
 77.
Keszeg Vilmos szerk.: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben
 78.
Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc szerkesztette: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára
 79.
Kiss Sándor: Matematikus a XX. század viharaiban
 80.
Kordics Noémi, Szabó Eszter (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
 81.
Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor szerkesztette: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára
 82.
Kovács Judit: Elsősegélynyújtás alapfokon
 83.
Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese Weisz Attila (szerk.): Liber discipulorum
 84.
Kun Imre Zoltán: Klinikai endocrinologia
 85.
Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után
L
 86.
Lupescu Radu: Mátyás király szülőháza
M
 87.
Marcus Tullius Cicero (ford., sajtó alá rend. Pap Levente): Piso ellen
 88.
Monoki István (összeállította): Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940)
N
 89.
Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor (szerk.): Autonómisták és centralisták
 90.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi körték és más gyümölcsök
 91.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi szilvák
 92.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi almák
 93.
Németh Boglárka: Aspect and Stativity in Hungarian
O
 94.
Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között
 95.
Ősz Sándor Előd: Bibliotheca Calviniana Transylvanica
P
 96.
Pál Judit, Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára
 97.
Pál Judit; Sipos Gábor szerkesztette: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára
 98.
Pál-Antal Sándor; Sipos Gábor; W. Kovács András; Wolf Rudolf szerkesztette: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára
 99.
Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben
 100.
Pápai Páriz Ferenc (sajtó. alá rend. Rácz Emese): A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története
 101.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 102.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 103.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára
 104.
Péntek János, Czégényi Dóra (szerk.): Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára
 105.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I-II.
 106.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai
 107.
Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége
S
 108.
S. Pataki Mózes (sajtó alá rendezte Egyed Emese): Poétai Gondolatok
 109.
Sepsi Árpád, Kohl István: A kárpáti barnamedvéről
 110.
Sipos Gábor: Reformata Transylvanica
 111.
Sipos Gábor (felelős kiadó): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztálya és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteménye - 1997 szeptember 12.-
 112.
Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára
 113.
Sorbán Angella: Ó, a Nyugat, a Nyugat!
 114.
Szabó Béla, Szilágyi Tibor, Lőrincz Zoltán, Sipos Emese, Szatmári Szabolcs, Pávai Zoltán, Frigy Attila: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 70 éve
T
 115.
Tánczos Vilmos: Madárnyelven
 116.
Tankó Attila, Péter Mihály (szerkesztők): Genersich Antal emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából - Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról
 117.
Tertullianus, Quintus Septimius Florens (Pap Levente ford., utószó, jegyz.) ): A zsidók ellen
 118.
Tövissi József: Az Olt folyó a Kárpát-medencében
 119.
Türk, Erich : Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud - Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Besterce-Naszód megye
V
 120.
Veress Emőd, Bíró Bíborka Eszter, Kokoly Zsolt, Fegyveresi Zsolt, Székely János: Román polgári jog
 121.
Vincze Zoltán: A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899-1919)
W
 122.
Wilhelm Sándor: A sujtásos küsz
 123.
Wilhelm Sándor: A törpeharcsa
 124.
Wilhelm Sándor: A lápi póc
email