EME Könyvkiadó
2018 május 21, hétfő
ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET - KIADÓ
HU RO EN Főoldal Az EME Kiadványai Folyóiratok Könyvek Események A Kiadóról Rendelési útmutató Elérhetőség Magyarországi forgalmazás Partnerintézmények



GYORSKERESŐ




Főoldal »  Az EME Kiadványai  »  Könyvek 
Könyvek

Sorozatok:
Erdélyi Tudományos Füzetek
Erdélyi Történelmi Adatok
Romániai Magyar Bibliográfiák
Műszaki Tudományos Füzetek - FMTÜ
Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár
Székely Oklevéltár
Romániai Magyar Irodalmi Lexikon
Műszaki Tudományos Füzetek
Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára
Vándorgyűlések
Tudomány-és Technikatörténeti Füzetek
Jubileumi kiadványok
Emberek és kontextusok
Kölesériana
Certamen
Műszaki Tudományok Ülésszaka
Letöltés. Média- és kommunikációtudományi könyvsorozat
Műszaki Tudományos Közlemények

Könyvek:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   S   T   V   W  
A
 1.
Angi István, Csákány Csilla szerk.: Zenei művelődésünk a változó régióban
 2.
Antalné Tankó Mária: Gyimesi Írott tojások
B
 3.
Bajusz István: Amfiteatrul de la Porolissum și amfiteatrele din provinciile romane de la Dunărea de Mijloc
 4.
Bakó Rozália Klára (szerk.): The Chair: Visual Encouters with Power=Székek: Vizuális találkozások a hatalommal
 5.
Bánffi-Benedek Andrea: Lyrik und Musik
 6.
Bányai Éva: Fordulat-próza
 7.
Bartha Katalin Ágnes (szerk.): Életpályák, programok a közművelődés szolgálatában
 8.
Bartha Katalin Ágnes, Biró Annamária, Demeter Zsuzsa, Tar Gabriella-Nóra (szerk): Hortus amicorum
 9.
Benedek István: Repülőmodellezés Kolozsváron
 10.
Benkő Samu (szerk.): Bolyai János marosvásárhelyi kéziratai I.
 11.
Benő Attila, Fazakas Emese, Kádár Edit (szerk.): „…hogy legyen a víznek lefolyása..."
 12.
Benő Attila, Fazakas Emese, Zsemlyei Borbála (szerk.): Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában
 13.
Benő Attila, Fazakas Noémi (szerk.): Élőnyelvi kutatások és a dialektológia
 14.
Benő Attila, T. Szabó Csilla (szerk): Az ember és a nyelv - térben és időben
 15.
Berki Tímea: A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980 - Bibliografia maghiară a literaturii române: 1970-1980
 16.
Bethlen Farkas: Erdély története I.
 17.
Bethlen Farkas: Erdély története II.
 18.
Bethlen Farkas: Erdély története III.
 19.
Bocskay István, Matekovits György: Fog- és szájbetegségek megelőzése
 20.
Bodó Zalán: Fordítóprogramok szerkesztése Flex és Bison segítségével
 21.
Borbély András, Orbán Jolán, Pieldner Judit szerk.: Irodalom, test, emlékezet
 22.
Boszák Gizella (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 3.
 23.
Boszák Gizella, Crisan Renata Alice (herausg.): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
C
 24.
Cseke Péter (s.a.r.): Eke és toll
 25.
Csetri Elek: Kelemen Lajos élete és munkássága
 26.
Czibula Katalin, Emődi András, János-Szatmári Szabolcs (szerk.): Dráma - Múlt - Színház - Jelen
D
 27.
Dáné Tibor Kálmán, Egyed Ákos, Sipos Gábor, Wolf Rudolf (szerk.): Kolozsvár 1000 éve
 28.
Dáné Veronka, Horn Ildikó, Lupescu Makó Mária, Oborni Teréz, Rüsz-Fogarasi Enikő, Sipos Gábor (szerk.): Bethlen Erdélye. Erdély Bethlene
 29.
Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor (szerk.): Testimonio litterarum
 30.
Dávid Gyula (szerk.): 1956 Erdélyben
 31.
Deé Nagy Anikó: A könyvtáralapító Teleki Sámuel
 32.
Demeter László: Erdővidék a szabadságharcban 1848-1849
E
 33.
Egyed Ákos, Kovács Eszter: Gyúljanak meg közöttünk is új oltártüzei az ismereteknek
 34.
Egyed Ákos, Pomogáts Béla, Tonk István: Gróf Mikó Imre emlékülés. Kolozsvár 2005. október 8.
 35.
Egyed Emese (s.a.r.): „Levéllé válva" Ujfalvi Krisztina verselő köre
 36.
Egyed Emese (szerk.): A látható jelentés
 37.
Egyed Emese (szerk.): Képes beszéd
 38.
Egyed Emese (szerk.): Távlatok
 39.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 1. kötet
 40.
Egyed Emese, Bartha Katalin Ágnes, Tar Gabriella Nóra (szerk.): (Dráma)szövegek metamorfózisa. Kontaktustörténetek. A 2009. június 4–7-i kolozsvári konferencia szerkesztett szövegei. 2. kötet
 41.
Egyed Péter (szerk.): Felvilágosodás. Magyar századforduló
 42.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XIV-XVI. században
 43.
Entz Géza: Erdély épi­tészete a XI-XIII. században
 44.
Ercsey Gyula: Farkasok árnyékában
F
 45.
Farkas Izabella (szerk): Szívekben égjen a láng
 46.
Farkas Zoltán: Adalékok a kolozsvári Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem történetéhez
 47.
Farkas Zoltán, Lázár László (szerk.): Páter Béla emlékezete
 48.
Fazakas Áron: Filmhanglexikon
 49.
Fedinec Csilla (szerk.): A nemzet mint tudományos közösség
 50.
Fedinec Csilla (szerk.): Hungary's neighbors as kin-states
 51.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 1. kötet
 52.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 2. kötet
 53.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 3. kötet
 54.
Ferencz László: A belgyógyászati diagnosztika kézikönyve 4. kötet
 55.
Feszt György (szerk.): Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből: kutatások 1945-1990 között
 56.
Fodorpataki László: Mikroszkópos növényszervezettan
 57.
Fülöp Géza: Az információ
G
 58.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 1.
 59.
Gábor Csilla, Luffy Katalin, Sipos Gábor (szerk.): Erdély reneszánsza 2.
 60.
Gábos Zoltán: Termodinamika
 61.
Gáll Erwin: Doboka-IV. vártérség templom körüli temetője
 62.
Gáll Erwin, Dobos Alpár, Petruț Dávid, Kapcsos Norbert, Wanek Ferenc, Piroska Eszter, Nagy Szabolcs, Iván András: "Daciától Ultrasilvaniáig" A Kis-Szamos medencéjének településtörténeti változásai
 63.
Gáll Erwin, Gergely Balázs: Kolozsvár születése
 64.
Géczi Róbert, Bódis Katalin: Környezeti monitoring Verespatak környékén
 65.
Gidó Attila: Két évtized
H
 66.
Hermán M. János: Joannes á Lasco
 67.
Horváth Emőke, Mezei Tibor: Szülészeti és nőgyógyászati patológia
 68.
Hubbes László Attila (szerk.): Etno-pogányok: retorikai fogások a hálón innen és túl
I
 69.
Ilyés Szilárd, Tamásné Szabó Csilla (szerk.): Az erdélyi magyar tudomány történetéből
J
 70.
Jakó Zsigmond: Írás, levéltár, társadalom
 71.
János-Szatmári Szabolcs: Az érzékeny színház
 72.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 1.
 73.
János-Szatmári Szabolcs (herausgegeben): Germanistik ohne Grenzen Band 2.
 74.
János-Szatmári Szabolcs, Szűcs Judit (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
K
 75.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerk.): Összetételek és nyelvleírási modellek
 76.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor (szerk.): Motiváltság és nyelvi ikonicitás
 77.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Analógia és modern nyelvleírás
 78.
Kádár Edit, Szilágyi N. Sándor szerk.: Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia
 79.
Kékedy László: Műszeres analitikai kémia 1. kötet
 80.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 2. kötet
 81.
Kékedy László, Kékedy Nagy László: Műszeres analitikai kémia 3. kötet
 82.
Kelemen Hajnal, Gyéresi Árpád: Szervetlen gyógyszerészeti kémia
 83.
Kelemen Lajos, Sas Péter (sajtó alá rendezte): Napló I.
 84.
Keszeg Vilmos (szerk.): À qui appartient la tradition? / Who owns the Tradition
 85.
Keszeg Vilmos szerk.: Iskolák, iskolamesterek, diákok Erdélyben
 86.
Kiss András, Kovács Kiss Gyöngy, Pozsony Ferenc szerkesztette: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára
 87.
Kiss Sándor: Matematikus a XX. század viharaiban
 88.
Kordics Noémi, Szabó Eszter (herausgegeben): Wissenschaften im Dialog Studien aus dem Bereich der Germanistik
 89.
Kovács András, Sipos Gábor, Tonk Sándor szerkesztette: Emlékkönyv Jakó Zsigmond születésének nyolcvanadik évfordulójára
 90.
Kovács Judit: Elsősegélynyújtás alapfokon
 91.
Kovács Zsolt, Sarkadi Nagy Emese Weisz Attila (szerk.): Liber discipulorum
 92.
Kun Imre Zoltán: Klinikai endocrinologia
 93.
Kuszálik Péter: A romániai magyar sajtó 1989 után
L
 94.
Lakatos Róbert Árpád: Dokumentumfilmes hatások a játékfilmben
 95.
Lupescu Radu: Mátyás király szülőháza
M
 96.
Marcus Tullius Cicero (ford., sajtó alá rend. Pap Levente): Piso ellen
 97.
Monoki István (összeállította): Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940)
N
 98.
Nagy Mihály Zoltán, Vincze Gábor (szerk.): Autonómisták és centralisták
 99.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi körték és más gyümölcsök
 100.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi szilvák
 101.
Nagy-Tóth Ferenc: Régi erdélyi almák
 102.
Németh Boglárka: Aspect and Stativity in Hungarian
O
 103.
Orbán János (szerk.): Stílusok, művek, mesterek. Erdély művészete 1690-1848 között
 104.
Ősz Sándor Előd: Bibliotheca Calviniana Transylvanica
P
 105.
Pál Judit, Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára
 106.
Pál Judit; Sipos Gábor szerkesztette: Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára
 107.
Pál-Antal Sándor; Sipos Gábor; W. Kovács András; Wolf Rudolf szerkesztette: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára
 108.
Pálfi József: Református felsőoktatás Erdélyben
 109.
Pápai Páriz Ferenc (sajtó. alá rend. Rácz Emese): A gyulafehérvár-nagyenyedi Bethlen-kollégium alapítása és története
 110.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 111.
Péntek János: Történések a nyelvben a keleti végeken
 112.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára (1.2-2. kötet)
 113.
Péntek János (szerk.): A moldvai magyar tájnyelv szótára (1-2. kötet)
 114.
Péntek János, Czégényi Dóra (szerk.): Emlékkönyv Márton Gyula születésének centenáriumára
 115.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai I-II.
 116.
Péter H. Mária: Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai
 117.
Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége
S
 118.
S. Pataki Mózes (sajtó alá rendezte Egyed Emese): Poétai Gondolatok
 119.
Sepsi Árpád, Kohl István: A kárpáti barnamedvéről
 120.
Sipos Gábor: Reformata Transylvanica
 121.
Sipos Gábor (felelős kiadó): Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi szakosztálya és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteménye - 1997 szeptember 12.-
 122.
Sipos Gábor (szerk.): Emlékkönyv Benkő Samu születésének nyolcvanadik évfordulójára
 123.
Sófalvi András: Hadakozás és önvédelem a középkori és fejedelemség kori Udvarhelyszéken
 124.
Sorbán Angella: Ó, a Nyugat, a Nyugat!
 125.
Szabó Béla, Szilágyi Tibor, Lőrincz Zoltán, Sipos Emese, Szatmári Szabolcs, Pávai Zoltán, Frigy Attila: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 70 éve
T
 126.
Tánczos Vilmos: Madárnyelven
 127.
Tankó Attila, Péter Mihály (szerkesztők): Genersich Antal emlékkönyv születésének 150. évfordulója alkalmából - Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról
 128.
Tertullianus, Quintus Septimius Florens (Pap Levente ford., utószó, jegyz.) ): A zsidók ellen
 129.
Tövissi József: Az Olt folyó a Kárpát-medencében
 130.
Türk, Erich : Die Orgellandschaft dreier nordsiebenbürgischer Landkreise: Cluj, Sălaj und Bistriţa-Năsăud - Három észak-erdélyi megye orgonatája: Kolozs, Szilágy és Besterce-Naszód megye
V
 131.
Veress Emőd, Bíró Bíborka Eszter, Kokoly Zsolt, Fegyveresi Zsolt, Székely János: Román polgári jog
 132.
Vikár Béla (s.a.r., bev., jegyz. Varga P. Ildikó): „Finnország egyik leglelkesebb diplomatája itt több mint 50 éven keresztül"
 133.
Vincze Zoltán: A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899-1919)
W
 134.
Wilhelm Sándor: A sujtásos küsz
 135.
Wilhelm Sándor: A törpeharcsa
 136.
Wilhelm Sándor: A lápi póc
email