Societate Muzeului Ardelean - Editură ştiinţifică
2018 martie 24, sâmbătă
ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET - KIADÓ
HU RO EN Prima pagină Procesul de evaluare Publicaţii Contact Colegiul de redacţie


Prima pagina

Societatea Muzeului Ardelean ca editură ştiinţifică

Societatea Muzeului Ardelean încă din anii 1860 a publicat în ediţie proprie lucrările ştiinţifice care au rezultat din prelucrarea propriilor colecţii, şi a editat mai multe reviste. În 1990 cu reînceperea activităţii ştiinţifice a revivifiat şi activitatea de editură.

În anul 1991 a lansat din nou revista Erdélyi Múzeum, care apare de atunci cu câte 4 numere pe an. Revista Orvostudományi Értesítő apare deasemena fără întreruperi. Ca şi continuare a seriei Erdélyi Tudományos Füzetek în 1991 a apărut volumul 209. al seriei, care azi este la numărul 262. În această serie apar operele angajaţilor din cadrul Institutului de cercetare a Societăţii Muzeului Ardelean, teze de doctorat, ediţii de surse.

Au apărut două volume noi şi în cadrul ediţiilor de surse arhivistice.

Secţia de Ştiinţe Tehnice a institutului publică anuare şi publicaţii de specialitate.

Socieatatea Muzeului Ardelean a preluat şi editatarea volumelor corespunzătoare din Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár (Dicţionarul istoric-etimologic al lexicului maghiar din Transilvania), şi Romániai Magyar Irodalmi Lexikon (Enciclopedia literature maghiare din România).

Nivelul ştiiţific a publicaţiilor este asigurat de lectori de specialitate.

Societatea Muzeului Ardelean este editură acreditată în baza de dată CNCSIS din 2005.

Editor responsabil: Sipos Gábor
CONTACT: Biró Annamária biro.annamaria a-rond eme.ro

NOI APARIŢII

A moldvai magyar tájnyelv szótára (1-2. kötet)

Titlu :
A moldvai magyar tájnyelv szótára (1-2. kötet)
Gen :
szótár
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2016, 2017
Élőnyelvi kutatások és a dialektológia

Titlu :
Élőnyelvi kutatások és a dialektológia
Gen :
nyelvészet
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2017

Az Osztrák-Magyar Monarchia első vicinálisa

Titlu :
Az Osztrák-Magyar Monarchia első vicinálisa
Gen :
technikatörténet
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2017
"Daciától Ultrasilvaniáig" A Kis-Szamos medencéjének településtörténeti változásai

Titlu :
"Daciától Ultrasilvaniáig" A Kis-Szamos medencéjének településtörténeti változásai
Gen :
régészet
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2017

A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980 - Bibliografia maghiară a literaturii române: 1970-1980

Titlu :
A román irodalom magyar bibliográfiája: 1970-1980 - Bibliografia maghiară a literaturii române: 1970-1980
Gen :
bibliográfia
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2017
Erdélyi Múzeum 2017/4

Titlu :
Erdélyi Múzeum 2017/4
Gen :
filozófia
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2017

„Levéllé válva" Ujfalvi Krisztina verselő köre

Titlu :
„Levéllé válva" Ujfalvi Krisztina verselő köre
Gen :
irodalom, levelezés
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2017
A moldvai magyar tájnyelv szótára (1.2-2. kötet)

Titlu :
A moldvai magyar tájnyelv szótára (1.2-2. kötet)
Gen :
szótár
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2017

Napló I.

Titlu :
Napló I.
Gen :
napló
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2017
A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei I.

Titlu :
A kolozsmonostori konvent fejedelemség kori jegyzőkönyvei I.
Editura:
Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár
Anul apariţiei :
2018
email